Adaptacja do chmury publicznej

Adaptacja do chmury publicznej

Właściwa adaptacja organizacji i Pracowników – poprzez łańcuch wartości – do pracy w środowisku chmury obliczeniowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywności pracy i bezpieczeństwa informacji, komunikacji oraz realizacji procesów biznesowych na wymaganym poziomie, a co za tym właściwa adaptacja idzie wpływa bezpośrednio na realizację strategicznych celów każdej organizacji.

Zakres i forma adaptacji zależy od poziomu planowanego lub rzeczywistego wykorzystania chmury Microsoft. W większości przypadków adaptacja organizacji, wymaga digitalizacji środowiska pracy biurowej poprzez odwzorowanie w ramach zasobów chmury obliczeniowej, zdarzeń zachodzących w sposób nie cyfrowy lub w środowisku poza chmurowym. Nieodzownym elementem adaptacji są warsztaty i szkolenia, opierające się o biznesowe scenariusze użycia chmury.

Do najczęściej adaptowanych scenariusze należą:

  • Teams – tworzenie własnych biznesowych środowisk do pracy (Zespoły | Kanały)
  • Udostępnianie informacji wewnątrz pomiędzy Pracownikami
  • Udostępnianie informacji na zewnątrz
  • Wycena Informacji
  • Postępowanie z Informacją
  • Zarządzanie uprawnieniami do Informacji
  • Wspólna praca na dokumentach
  • Korzystanie z magazynu danych
  • Korzystanie z mechanizmów bezpieczeństwa pakietu Office
  • Praca w chmurze na urządzeniach własnych

Podejście Cloud.Sec uwzględnia również poziom badania dojrzałości Pracowników w zakresie użycia zasobów chmury obliczeniowej, w tym celu opracowaliśmy autorskie badanie, którego schemat jest przedstawiony poniżej.