Audyt bezpieczeństwa chmury obliczeniowej

Audyt bezpieczeństwa chmury obliczeniowej

Podstawowym zagrożeniem dla środowiska chmury obliczeniowej jest stan określany jako „Misconfiguration” – czyli nie właściwa lub niepełna konfiguracja środowiska, brak aktywacji/integracji wszystkich funkcji bezpieczeństwa lub nieskonfigurowanie zabezpieczeń.

Firma Cloud.Sec przeprowadzi kompleksowy audyt bezpieczeństwa środowiska Microsoft365 oraz Microsoft Azure i wdroży kompletne scenariusze bezpieczeństwa zamiast punktowych zabezpieczeń.

W wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa środowiska Microsoft 365 zostanie dokonana ocena poziomu bezpieczeństwa w zakresie:

  • Bezpiecznej konfiguracji środowiska.
  • Zakresu wdrożenia i użycia narzędzi bezpieczeństwa.
  • Wdrożonych scenariuszy bezpieczeństwa.
  • Poziomu zgodności środowiska z Microsoft Scoring.

W wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa środowiska Microsoft Azure zostanie dokonana ocena poziomu bezpieczeństwa w zakresie:

  • Standardu bezpieczeństwa i zasad rozwoju i utrzymania zgodnie z Microsoft Security Development Lifecycle.
  • Zakresu wdrożenia i użycia narzędzi bezpieczeństwa.
  • Bezpieczeństwa subskrypcji i zasobów.
  • Bezpieczeństwa sieciowego.