Business Intelligence

Business Intelligence

W czasach przetwarzania ogromnych ilości danych opartych o wiele niezależnych od siebie źródeł potrzebne są rozwiązania, które pomogą w pozyskaniu i wykorzystaniu najistotniejszych i najcenniejszych informacji nie zapominając przy tym o jednej z najważniejszych kwestii – bezpieczeństwie. Informacje te pomogą organizacji w podejmowaniu efektywnych decyzji, optymalizacji procesów biznesowych oraz przyjęciu odpowiedniej strategii rozwój.

W zakresie kompetencji firmy Cloud.Sec proponujemy wsparcie w następujących obszarach:

Hurtownie danych

Przeanalizujemy Państwa wymagania i przygotujemy rozwiązanie odpowiadające na potrzeby organizacji niezależnie od poziomu skomplikowania. Odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie bezpiecznej i efektywnej hurtowni danych nie jest procesem prostym, ale odpowiednia realizacja przyniesie organizacji wiele korzyści wynikających z jej posiadania:

  • spójność danych, pochodzących z wielu systemów źródłowych
  • szybkość analizowania danych przez analityków,
  • dostarczanie wartościowych raportów do kadry zarządzającej.

Integracja danych

Zaprojektujemy odpowiednie przepływy pozyskiwania danych z systemów źródłowych, transformacji tych danych oraz zasilenia nimi hurtowni lub przeanalizujemy istniejące procesy pod względem poprawności architektury i implementacji.  

Analizy i raportowanie

Odpowiednie zaprojektowanie modeli analitycznych a także przygotowanie właściwych raportów oraz dashboardów ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych w organizacji decyzji. Wspólnie przygotujemy model, zaprojektujemy raporty oraz dashboardy. Pomożemy w organizacji oraz zarządzaniu środowiskiem raportowy.

Utrzymanie

Bez trudu przejmiemy w utrzymanie zarówno tworzone przez nas rozwiązania jak również już istniejące. Zdejmiemy zmartwienia związane z zarządzaniem środowiskami oraz weźmiemy odpowiedzialność za dostarczenie odpowiednich danych na czas. Dla organizacji zostanie tylko czerpanie korzyści z dobrze działających procesów.