Data analysis and reporting with Power BI

Data analysis and reporting with Power BI

Implementation of business-driven management reporting is simpler than you thought!

Power BI is a set of solutions representing Business Intelligence class of systems, delivered by Microsoft as a part of Power Platform, environment which provide advance data analytics techniques to measure the effectiveness of business processes, in every company. Power BI with ease and flexibility helps to build reports and data visualization delivered to users with dedicated web portal or directly to mobile devices. Power BI integrates various types of data from different sources – files, databases, web services and many others.

power-bi

Power BI capabilities

Combining data from many sources
By utilizing the Power BI services, we have the ability to integrate countless data sources with each other. As a result of this, analyzing and reporting data from various sources becomes available at your fingertips.

Data modeling
Using the capabilities of data modeling, we can easily create connections between data coming from various sources and create multidimensional data models tailored to the needs of the organization. As a result of this, we will make the necessary analyses in an easy and detailed manner.

Advanced analytics
The set of tools available on Power BI allows you to provide the necessary and key information about the entire organization in one place. As a result of this, reports that allow you to analyze all aspects from various areas such as finance, marketing, logistics, IT are always at hand.

Data visualization
Based on interactive reports and dashboards, we have the opportunity to present even the most complex and advanced analysis in an accessible way. Attractive visualizations make it easier to understand and interpret key information to the organization, which will affect the quality of decisions.

Publication and distribution
Based on the full integration of all Power BI tools, reports are ready for publication and sharing with other users in our organization and outside it. We can publish reports both on the online portal and in our local environment based on other services such as Microsoft Excel, SharePoint, Teams or websites. Modern environment of Microsoft Power BI allows sharing reports on mobile devices. This guarantees access to the necessary information wherever you are, at any time.

Management
Simple and robust management model of users and licenses based on native integration with Active Directory.

Why Power BI

Unified solution for entire company
Single and unified data source for entire company. Elimination of multiple sources for the same data with different approaches to interpretation.

Rapid and easy reporting
Built-in reporting templates allow users to rapid and easy reporting and reports sharing with others.

On-Line access
Important data and information are accessible from whichever place through dedicated web portal or directly from mobile devices, just in time when needed.

Power Platform
Power BI is part of the Power Platform service, that’s why the integration with business applications is easier than you think. You can easily embed reports in a dedicated application or applications on a dedicated report. With one button on the report, you will start a series of automatic, predefined events with data.

We bring value

Consulting
Oferujemy kompleksowe wsparcie przy definiowaniu wymagań raportowo – analitycznych oraz identyfikacji źródeł danych. Podczas analizy pomożemy w wyborze głównych obszarów (finanse, marketing, logistyka), dla których przejście na nowoczesne raportowanie przyniesie największe korzyści Twojej organizacji. Wspólnie zorganizujemy prace w nowym środowisku oraz zbudujemy wiedze niezbędną do jego zarządzania.

Development
Kompleksowo realizujemy projekty wdrożenia Power BI w organizacji.  Rozpoczynamy od etapu analizy, gdzie identyfikujemy potrzeby biznesowe organizacji oraz tworzymy koncepcje rozwiązania a następnie przechodzimy do etapu projektowania i implementacji usługi. Dbamy o najwyższą jakość tworzonych rozwiązań, ponieważ z doświadczenia wiemy, iż odpowiednie zaprojektowanie modelu analitycznego oraz przygotowanie właściwych raportów i wizualizacji ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przez cały okres wdrożenia oraz po wdrożeniu zapewniamy wsparcie niezbędne do utrzymania środowiska oraz rozwiązywania pojawiających się problemów

Audits
Przeprowadzimy audyt dojrzałego, istniejącego w organizacji rozwiązania. Wykonana analiza pozwoli zbudować świadomość rozwiązania, które ciągle jest usprawniane i rozbudowywane oraz z którego korzystamy na co dzień w kontekście implementacji zgodnej z obecnie panującymi regulacjami oraz dobrymi praktykami.  Niestety w większości dojrzałych rozwiązań duża część tworzonego w czasie modelu nie jest na bieżąco wykorzystywana. Przeprowadzone prace pokazują realne wykorzystanie modelu co w wielu przypadkach przekłada się na optymalizację kosztową rozwiązania

Training
Prowadzimy szkolenia zarówno dla osób początkujących jak również bardziej zaawanasowanych użytkowników, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w obszarze raportowania z wykorzystaniem narzędzia Power BI. Nasze szkolenia pozwolą nowym użytkownikom postawić pierwsze kroki w budowaniu atrakcyjnych raportów i wizualizacji a bardziej wprawionym poszerzyć swoją wiedzę o niezliczoną ilość dodatkowych możliwości.

Maintenance
Przejmiemy odpowiedzialność za zarządzanie i utrzymanie środowiska raportowego. Dzięki współpracy z nami będziesz miał pewność, że Twoje środowisko budowane i utrzymywane jest z wykorzystaniem najlepszych praktyk i standardów.

Nie przez przypadek w 2022 roku firma Gartner po raz 15 uznała Microsoft za lidera w kategorii platformy analityczno-raportowej.