Migracja do chmury

Migracja do chmury

Migracja zasobów do chmury Microsoft stanowi techniczne i organizacyjne wyzwanie związane
z odwzorowaniem i zabezpieczeniem usług, aplikacji i infrastruktury w środowisku chmury Microsoft Azure i Microsoft 356, migracją danych, usług biznesowych, zasobów aplikacyjnych
i sprzętowych. Kluczowym elementem migracji jest zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych i wysoka dostępność danych.

Scenariusze migracji bazują na zdefiniowanych w ramach etapu planowania operacyjnego scenariuszach biznesowych wykorzystania chmury Microsoft. W zależności od wymagań biznesowych, migracja do chmury Microsoft może obejmować:

  • Aplikacje biurowe Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint)
  • Pocztę e-mail i kalendarz (Outlook, Exchange,Bookings)
  • Spotkania i komunikacja głosowa (Teams)
  • Praca grupowa i sieci społecznościowe (SharePoint, Yammer, Stream, Sway, Lists)
  • Repozytorium danych (OneDrive)
  • Serwery (aplikacyjne, www, bazodanowe)
  • Zarządzanie pracą i zadaniami (Planner, PowerApps, PowerAutomate, Power Virtual Agents, To Do)
  • Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami (AzureActiveDirectory, PAM, Intune)
  • Analizę danych i raportowanie (My Analytics , Power BI, Data Warehouse)