Nowoczesne hurtownie danych

Nowoczesne hurtownie danych

W czasach przetwarzania ogromnych ilości danych opartych o wiele niezależnych od siebie źródeł potrzebne są rozwiązania, które pomogą w pozyskaniu i wykorzystaniu najistotniejszych i najcenniejszych informacji nie zapominając przy tym o jednej z najważniejszych kwestii – bezpieczeństwie. Informacje te pomogą organizacji w podejmowaniu efektywnych decyzji, optymalizacji procesów biznesowych oraz przyjęciu odpowiedniej strategii rozwój.

Nasi specjaliści po przeanalizowaniu potrzeb biznesowych oraz posiadanych przez klienta danych przygotują i zaproponują optymalną i nowoczesną architekturę opartą o platformę Microsoft Azure oraz co najważniejsze spełniającą wszystkie wymagania.

Zalety hurtowni danych i rozwiązań w chmurze:

 • ujednolicona platforma analityczna (spójność danych, pochodzących z wielu systemów źródłowych),
 • magazynowanie danych całego przedsiębiorstwa,
 • elastyczność,
 • skalowalność,
 • efektywność kosztowa,
 • szybkość analizowania danych przez analityków,
 • dostarczanie wartościowych raportów do kadry zarządzającej.

Najczęściej wykorzystywane komponenty przy budowie hurtowni danych:

 • Azure Blob Storage,
 • Azure Data Factory,
 • Azure Synapse Analytics,
 • Azure SQL DB,
 • Azure Databricks,
 • Azure Analysis Services,
 • Power BI.

Powyższe komponenty jak również wiele innych wykorzystywane powinny być w zależności od wymagań danego projektu. Podczas analizy dobieramy najbardziej odpowiednią architekturę dla danego rozwiązania.

Nasi specjaliści zbudują oraz wdrożą nowoczesną platformę hurtowni danych zgodną z oczekiwaniami klienta jak również wspomogą pojedyncze etapy prac.

Z naszej strony zapewniamy

Konsulting
Oferujemy kompleksowe wsparcie przy definiowaniu wymagań i oczekiwań względem nowo powstałej hurtowni danych. Podczas etapu analizy przygotujemy i omówimy wstępne koncepcje architektoniczne rozwiązania. Dzięki ciągłej bliskiej współpracy z nami będziesz miał pewność, że wykorzystanie konkretnych komponentów jest w pełni uzasadnione i nie generuje nadmiarowych kosztów w projekcie.

Wdrożenia
Kompleksowo realizujemy projekty wdrożenia hurtowni danych w organizacji.  Rozpoczynamy od etapu analizy, gdzie identyfikujemy potrzeby biznesowe organizacji oraz tworzymy koncepcje rozwiązania a następnie przechodzimy do etapu projektowania i implementacji usługi. Dbamy o najwyższą jakość tworzonych rozwiązań, ponieważ z doświadczenia wiemy, iż odpowiednie zaprojektowanie hurtowni danych bazującej na właściwych komponentach ma kluczowe znaczenie w późniejszych fazach projektu. Przez cały okres wdrożenia oraz po wdrożeniu zapewniamy wsparcie niezbędne do utrzymania środowiska oraz rozwiązywania pojawiających się problemów.

Poszczególne etapy wdrożenia: Analiza -> Projektowanie -> Implementacja (struktury, procesy ETL, …) -> Testy -> Wsparcie/Utrzymanie

Audyty
Przeprowadzimy audyt dojrzałego, istniejącego w organizacji rozwiązania. Wykonana analiza pozwoli zbudować świadomość rozwiązania, które ciągle jest usprawniane i rozbudowywane oraz z którego korzystamy na co dzień w kontekście implementacji zgodnej z obecnie panującymi regulacjami oraz dobrymi praktykami.  Niestety w większości dojrzałych rozwiązań duża część tworzonego w czasie modelu nie jest na bieżąco wykorzystywana. Przeprowadzone prace pokazują realne wykorzystanie modelu co w wielu przypadkach przekłada się na optymalizację kosztową rozwiązania

Utrzymanie
Przejmiemy odpowiedzialność za zarządzanie i utrzymanie środowiska hurtowni danych. Dzięki współpracy z nami będziesz miał pewność, że Twoje dane dostarczone będą do organizacji na czas  a środowisko budowane i utrzymywane jest z wykorzystaniem najlepszych praktyk i standardów.

Zarządzanie wdrożeniem
Wybrałeś już dostawcę rozwiązania, ale nie posiadasz w swoim zespole kompetencji, które pozwolą na zarządzenie projektem na najwyższym poziomie oraz kontrole i odbiór prac. Skontaktuj się z nami! Zarówno wesprzemy pojedyncze zadania jak i przejmiemy całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie i rozliczanie projektu.