Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Strategiczne planowanie ma na celu zapewnienie, aby zakres oraz sposób migracji i adaptacji chmury obliczeniowej do konkretnej organizacji wspierały realizację strategicznych celów biznesowych.

Firma Cloud.Sec w ramach planowania strategicznego wykorzystuje metodykę BMM (Business Motivation Model) utrzymywane przez międzynarodowe konsorcjum Object Management Group. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie analizy w obszarach związanych ze strategiami biznesowymi, jak również do analizy celów informatycznych projektów wdrożeniowych.

Podejście zastosowane przez Cloud.Sec pozwoli na zdefiniowanie:

  • Wizji stanowiącej definicję głównego celu wynikającą z migracji do zasobów chmury obliczeniowej
  • Celów strategicznych, których osiągnięcie wesprze bezpośrednio realizację Wizji i pozwoli na weryfikację czy zakładane korzyści z realizacji projektu zostały osiągnięte. Cele strategiczne zostaną zdefiniowane w oparciu o strategiczne cele biznesowe
  • Celów operacyjnych, których osiągnięcie pozwoli na realizację celów strategicznych. Cele operacyjne dla poszczególnych celów strategicznych zostaną zdefiniowane w oparciu o grupowanie działań taktycznych
  • Mapowania pokrycia Wizji przez realizację celów strategicznych i celów operacyjnych
  • Taktycznych kierunków działań stanowiących zbiór inicjatyw dla poszczególnych celów. Środków do realizacji celów, stanowiących zbiór funkcjonalności i mechanizmów bezpieczeństwa niezbędnych do realizacji zidentyfikowanych inicjatyw