Wdrożenie scenariuszy bezpieczeństwa

Wdrożenie scenariuszy bezpieczeństwa

Firma Cloud.Sec wdroży kompletne scenariusze bezpieczeństwa, które bazują na rzeczywistych zagrożeniach i przypadkach użycia informacji, komunikacji w ramach środowiska Microsoft 365 i realizują ochronę Informacji poprzez odpowiednie polityki bezpieczeństwa

Scenariusze bezpieczeństwa zawsze uwzględniają realne zagrożenia, które są identyfikowane zgodnie z metodyką Microsoft Threat Modeling. Poniżej znajduję się model zagrożeń dla środowiska Microsoft 365.

Na bazie naszego międzynarodowego doświadczenia opracowaliśmy autorskie scenariusze bezpieczeństwa, które realnie odpowiadają potrzebom naszych Klientów, poniżej znajdują się najczęściej stosowane scenariusze:

 • Ochrona tożsamości elektronicznej przed kradzieżą.
 • Ochrona poczty elektronicznej przed atakami cybernetycznymi.
 • Ochrona urządzeń mobilnych przed atakami cybernetycznymi.
 • Ochrona Informacji przed nieuprawnionym użyciem.
 • Ochrona Informacji przed utratą poufności.
 • Ochrona Informacji przed wyciekiem informacji – Chmura publiczna.
 • Ochrona przed wyciekiem Informacji – Poczta elektroniczna.
 • Ochrona przed wyciekiem Informacji – Zewnętrzne nośniki danych.
 • Ochrona przed wyciekiem Informacji – Goście i Użytkownicy zewnętrzni.
 • Ochrona przed wyciekiem Informacji – Platforma do komunikacji.
 • Ochrona przed wyciekiem Informacji – Platforma do pracy grupowej.
 • Ochrona przed wyciekiem Informacji – Magazyn danych.